อีเว้นท์ที่กำลังมาถึง

  • 03
  • ก.ค. 65
  • AIMSTAR MEETING IN JULY

  • 06
  • ก.ค. 65
  • AIMSTAR LIVE EP.231

  โดย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์

  • 19:00 น.
  • FB : AimstarLearningSociety
  • 09
  • ก.ค. 65
  • การฝึกอบรม โอกาสทางธุรกิจเอมสตาร์ จ.นครศรีธรรมราช

  • 10
  • ก.ค. 65
  • การฝึกอบรม โอกาสทางธุรกิจเอมสตาร์ จ.เชียงใหม่

  • 20
  • ก.ค. 65
  • AIMSTAR LIVE EP.232

  โดย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์

  • 19:00 น.
  • FB : AimstarLearningSociety
  • 24-26
  • ก.ค. 65
  • AIMSTAR Flying to Singapore

  • 27
  • ก.ค. 65
  • AIMSTAR LIVE EP.233

  โดย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์

  • 19:00 น.
  • FB : AimstarLearningSociety
  • 6-7
  • ส.ค. 65
  • AIMSTAR CAMP IN August 2022