แผนธุรกิจ

STARMATCHING II

แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II มีโครงสร้างการทำงานที่เรียบง่ายแบบ 2 สายงาน (Dual Linear Compensation Plan) ทุกครั้งที่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ (นธอ.) จะต้องระบุในการสมัครว่าผู้สมัครรหัสที่ตนเป็นผู้ให้การสปอนเซอร์ตรง (ชั้นที่ 1) อยู่ในทีมซ้าย หรือ ทีมขวาของอัพไลน์รหัสใดในองค์กรตน รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II เกิดจากการนำคะเเนน (พีวี) ของสินค้าที่ซื้อโดยตนเองหรือองค์กรธุรกิจของตน มาใช้คำนวณเพื่อจ่ายเป็นโบนัส มีทั้งหมด 19 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. กำไรจากการขายปลีก (Retail Benefit) 10-30%
 2. โบนัสลูกค้าวีไอพี (VIP Client Bonus) 20-35%
 3. โบนัสสาขา (Branch Bonus) 20%
 4. โบนัสส่วนบุคคล (Personal Bonus) 20%
 5. โบนัสทีมอ่อน (Weak Team Bonus) 20%
 6. โบนัสทีมแข็ง (Strong Team Bonus) 10-13%
 7. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 100% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 1 (Starmatching Level 1 Bonus)
 8. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 50% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 2 (Starmatching Level 2 Bonus)
 9. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 30% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 3 (Starmatching Level 3 Bonus)
 10. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 30% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 4 (Starmatching Level 4 Bonus)
 11. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 20% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 5 (Starmatching Level 5 Bonus)
 1. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 20% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 6 (Starmatching Level 6 Bonus)
 2. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 15% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 7 (Starmatching Level 7 Bonus)
 3. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 15% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 8 (Starmatching Level 8 Bonus)
 4. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 12% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 9 (Starmatching Level 9 Bonus)
 5. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 12% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 10 (Starmatching Level 10 Bonus)
 6. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 10% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 11 (Starmatching Level 11 Bonus)
 7. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 10% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 12 (Starmatching Level 12 Bonus)
 8. โบนัสพูลไดมอนด์สตาร์ 1% จากยอดพีวีทั่วโลก

1. กำไรจากการขายปลีก 10% - 30% (Retail Benefit) : เกิดขึ้นเมื่อนธอ. ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ในราคาสมาชิกแล้วจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปในราคาขายปลีก นธอ.จะได้รับกำไรส่วนต่างนั้นทันที

ตัวอย่าง :
นธอ.ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไวทอลสตาร์ (แพ็คคู่) ในราคาสมาชิก 1,160 บาท
แล้วจำหน่ายให้เพื่อนในราคาขายปลีก 1,450 บาท
ดังนั้น นธอ. จะได้รับกำไร = 1,450 - 1,160 บาท = 290 บาท (กำไร 25%)

2. โบนัสลูกค้าวีไอพี 20% - 35% (VIP Clients Bonus) : พิจารณาตามยอดรวมคะแนน (พีวี) ส่วนตัวต่อเดือนของนธอ. ดังตารางที่ 1

ตัวอย่าง :
A สปอนเซอร์ A1, A2, A3, A4, A5 และ A6 เป็นลูกค้าวีไอพี โดย A
จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าวีไอพีในเดือนนั้นได้ยอดรวม 3,200 พีวี
ดังนั้น A จะได้รับโบนัสลูกค้าวีไอพีในเดือนนั้น = 20% x 3,200 = 640 บาท

3. โบนัสสาขา (Branch Bonus) 20% : คำนวณจากยอดธุรกิจส่วนตัวของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เราเป็นผู้สปอนเซอร์ แต่ไม่เกิน 1,000 คะแนน

ตัวอย่าง :
นธอ.สปอนเซอร์ นาย A นาย A มียอดธุรกิจส่วนตัว = 1,000 คะแนน
นธอ.ที่เป็นผู้สปอนเซอร์นาย A ได้รับโบนัสสาขา = 20% x 1,000 = 200 บาท

4. โบนัสส่วนบุคคล (Personal Bonus) 20% : คำนวณจากยอดธุรกิจส่วนตัวของตนที่เกินกว่า 1,000 คะแนน

ตัวอย่าง :
นธอ.ที่มียอดธุรกิจส่วนตัว 1,500 คะแนน
จะได้รับโบนัสส่วนบุคคล (Personal Bonus) = 20% x 500 = 100 บาท

5. โบนัสทีมอ่อน (Weak Team Bonus) 20% : คำนวณจากคะแนนทีมอ่อนแต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสสูงสุดตามตำแหน่งที่กำหนด

ตัวอย่าง :
นธอ.ที่มียอดธุรกิจของทีมอ่อน 100,000 คะแนน
จะได้รับโบนัสทีมอ่อน = 20% x 100,000 = 20,000 บาท

6. โบนัสทีมแข็ง (Strong Team Bonus) 10-13% : ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและคุณสมบัติของนักธุรกิจเอมสตาร์นั้นๆ โดยคำนวณจาก คะแนนที่เท่ากับทีมอ่อน แต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสสูงสุดตามตำแหน่งที่กำหนด (หากมีคะแนนส่วนที่เหลือจะถูกยกไปเดือนหน้า)

ตัวอย่าง :
นธอ.ระดับซุปเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor)
ที่มียอดธุรกิจของทีมแข็ง
= 150,000 คะแนน
และยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 100,000 คะแนน
จะได้รับโบนัสทีมแข็ง
= 10% x 100,000 = 10,000 บาท
(สำหรับคะแนนทีมแข็งที่เหลือยกไปเดือนหน้า = 50,000 คะแนน)

7. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 100% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 1 (Starmatching Level 1 Bonus)

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B (B คือชั้นที่ 1 ของ A)
หาก B มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 30,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 20,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ B
= 10% x 20,000 = 2,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 1 ที่ A จะได้รับ
= 100% x 2,000 บาท = 2,000

8. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 50% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 2 (Starmatching Level 2 Bonus)

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C (C คือชั้นที่ 2 ของ A)
หาก C มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ C
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 2 ที่ A จะได้รับ
= 50% x 20,000 บาท = 10,000 บาท

9. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 30% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 3 (Starmatching Level 3 Bonus) : เป็นรายได้สำหรับนธอ.ในตำแหน่ง มาร์เก็ตติ้ง เอ็คเซกคิวทีฟ (ME) ขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจาก

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C, C ให้การสปอนเซอร์ D, (D คือชั้นที่ 3 ของ A)
หาก D มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ D
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 3 ที่ A จะได้รับ
= 30% x 20,000 บาท = 6,000 บาท

10. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 30% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 4 (Starmatching Level 4 Bonus) : เป็นรายได้สำหรับนธอ.ในตำแหน่ง มาร์เก็ตติ้ง เอ็คเซกคิวทีฟ (ME) ขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจาก

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C, C ให้การสปอนเซอร์ D, D ให้การสปอนเซอร์ E, (E คือชั้นที่ 4 ของ A)
หาก E มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ E
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 4 ที่ A จะได้รับ
= 30% x 20,000 บาท = 6,000 บาท

11. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 20% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 5 (Starmatching Level 5 Bonus) : เป็นรายได้สำหรับนธอ.ในตำแหน่ง บร๊านช์ เมเนเจอร์(BM) ขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจาก

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C, C ให้การสปอนเซอร์ D, D ให้การสปอนเซอร์ E, E ให้การสปอนเซอร์ F, (F คือชั้นที่ 5 ของ A)
หาก F มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ F
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 5 ที่ A จะได้รับ
= 20% x 20,000 บาท = 4,000 บาท

12. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 20% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 6 (Starmatching Level 6 Bonus) : เป็นรายได้สำหรับนธอ.ในตำแหน่ง บร๊านช์ เมเนเจอร์(BM) ขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจาก

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C, C ให้การสปอนเซอร์ D, D ให้การสปอนเซอร์ E, E ให้การสปอนเซอร์ F, F ให้การสปอนเซอร์ G, (G คือชั้นที่ 6 ของ A)
หาก G มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ G
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 6 ที่ A จะได้รับ
= 20% x 20,000 บาท = 4,000 บาท

13. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 15% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 7 (Starmatching Level 7 Bonus) : เป็นรายได้สำหรับนธอ.ในตำแหน่ง แอเรีย เมเนเจอร์ (AM) ขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจาก

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C, C ให้การสปอนเซอร์ D, D ให้การสปอนเซอร์ E, E ให้การสปอนเซอร์ F,F ให้การสปอนเซอร์ G, G ให้การสปอนเซอร์ H, (H คือชั้นที่ 7 ของ A)
หาก H มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ H
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 7 ที่ A จะได้รับ
= 15% x 20,000 บาท = 3,000 บาท

14. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 15% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 8 (Starmatching Level 8 Bonus) : เป็นรายได้สำหรับนธอ.ในตำแหน่ง แอเรีย เมเนเจอร์ (AM) ขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจาก

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C, C ให้การสปอนเซอร์ D, D ให้การสปอนเซอร์ E, E ให้การสปอนเซอร์ F,F ให้การสปอนเซอร์ G, G ให้การสปอนเซอร์ H, H ให้การสปอนเซอร์ I, (I คือชั้นที่ 8 ของ A)
หาก I มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ I
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 8 ที่ A จะได้รับ
= 15% x 20,000 บาท = 3,000 บาท

15. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 12% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 9 (Starmatching Level 9 Bonus) : เป็นรายได้สำหรับนธอ.ในตำแหน่ง รีเจอนัล เมเนเจอร์ (RM) ขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจาก

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C, C ให้การสปอนเซอร์ D, D ให้การสปอนเซอร์ E, E ให้การสปอนเซอร์ F, F ให้การสปอนเซอร์ G, G ให้การสปอนเซอร์ H, I ให้การสปอนเซอร์ J, (J คือชั้นที่ 9 ของ A)
หาก J มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ J
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 9 ที่ A จะได้รับ
= 12% x 20,000 บาท = 2,400 บาท

16. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 12% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 10 (Starmatching Level 10 Bonus) : เป็นรายได้สำหรับนธอ.ในตำแหน่ง รีเจอนัล เมเนเจอร์ (RM) ขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจาก

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C, C ให้การสปอนเซอร์ D, D ให้การสปอนเซอร์ E, E ให้การสปอนเซอร์ F, F ให้การสปอนเซอร์ G, G ให้การสปอนเซอร์ H, I ให้การสปอนเซอร์ J, J ให้การสปอนเซอร์ K, (K คือชั้นที่ 10 ของ A)
หาก K มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ K
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 10 ที่ A จะได้รับ
= 12% x 20,000 บาท = 2,400 บาท

17. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 10% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 11 (Starmatching Level 11 Bonus) : เป็นรายได้สำหรับนธอ.ในตำแหน่ง เจเนอรัล เมเนเจอร์ (GM) ขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจาก

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C, C ให้การสปอนเซอร์ D, D ให้การสปอนเซอร์ E, E ให้การสปอนเซอร์ F, F ให้การสปอนเซอร์ G, G ให้การสปอนเซอร์ H, I ให้การสปอนเซอร์ J, J ให้การสปอนเซอร์ K, K ให้การสปอนเซอร์ L, (L คือชั้นที่ 11 ของ A)
หาก L มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ L
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 11 ที่ A จะได้รับ
= 10% x 20,000 บาท = 2,000 บาท

18. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง 10% จากโบนัสทีมแข็ง ชั้นที่ 12 (Starmatching Level 12 Bonus) : เป็นรายได้สำหรับนธอ.ในตำแหน่ง เจเนอรัล เมเนเจอร์ (GM) ขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจาก

ตัวอย่าง :
A ให้การสปอนเซอร์ B, B ให้การสปอนเซอร์ C, C ให้การสปอนเซอร์ D, D ให้การสปอนเซอร์ E, E ให้การสปอนเซอร์ F, F ให้การสปอนเซอร์ G,
G ให้การสปอนเซอร์ H, I ให้การสปอนเซอร์ J, J ให้การสปอนเซอร์ K, K ให้การสปอนเซอร์ L, L ให้การสปอนเซอร์ M, (M คือชั้นที่ 12 ของ A)
หาก M มียอดธุรกิจทีมแข็ง
= 300,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน
= 200,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของ M
= 10% x 200,000 = 20,000 บาท
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ชั้นที่ 12 ที่ A จะได้รับ
= 10% x 20,000 บาท = 2,000 บาท

การปรับตำแหน่งทางธุรกิจ

ระบบจะปรับตำแหน่งทางธุรกิจให้แก่ท่านตามคะแนนทีมผู้นำ (LTS-Leader Team Score) โดยพิจารณาจากเกียรติรางวัลสูงสุดของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่ท่านเป็นผู้ให้การสปอนเซอร์ (ระดับที่ 1) ในปีนั้นๆ

ตัวอย่าง : ในเดือน ก.ค. 2563 นาย ก. เป็นผู้ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ประสบความสำเร็จดังต่อไปนี้ ข.เป็นไดมอนด์สตาร์ (LTS 9 คะแนน) โดย ข.อาจเป็นไดมอนด์สตาร์ใหม่ที่ทำคุณสมบัติครบในปี 2563 นี้ หรือ ข.เป็นไดมอนด์สตาร์ที่ทำคุณสมบัติครบในปี 2562 เท่านั้น ค.เป็นรูบี้สตาร์ (LTS 6 คะแนน) โดย ค.อาจเป็นรูบี้สตาร์ใหม่ที่ทำ คุณสมบัติครบในปี 2563 นี้ หรือ ค.เป็นรูบี้สตาร์ที่ทำคุณสมบัติครบในปี 2562 เท่านั้น ง.เป็นเพิร์ลสตาร์ (LTS 5 คะแนน) โดย ง.อาจเป็นเพิร์ลสตาร์ใหม่ที่ทำคุณสมบัติครบในปี 2563 นี้ หรือ ง.เป็นเพิร์ลสตาร์ที่ทำคุณสมบัติครบในปี 2562 เท่านั้น

ดังนั้นคะแนนทีมผู้นำรวมของนาย ก. = 20 คะแนน นาย ก.จะดำรงตำแหน่งทางธุรกิจระดับ มาร์เก็ตติ้งเอ็คเซกคิวทีฟ (Marketing Executive)

19. โบนัสพูลไดมอนด์สตาร์ 1% : โบนัสนี้สำหรับนธอ.ในระดับเกียรติรางวัลไดมอนด์สตาร์และสูงขึ้นไปเท่านั้น โดยคำนวณจากการนำ 1% ของยอดพีวีทั่วโลก มาหารเฉลี่ยตามคะแนนรวมของนธอ.ระดับไดมอนด์สตาร์และสูงขึ้นไป แล้วคูณเข้ากับคะแนนผู้นำระดับไดมอนด์สตาร์ (Diamond Star Leader Score : DLS) ของแต่ละรหัส

ตัวอย่าง :
C เป็นนธอ.ระดับไดมอนด์สตาร์ ที่ดำรงคุณสมบัติครบในปีนั้น C จะมีคะแนน DLS = 1 หากยอดพีวีรวมเอมสตาร์ทั่วโลกในปีนั้น
เท่ากับ 1,000,000,000 พีวี, 1% = 10,000,000 พีวี สมมติว่าปีนั้นมีนธอ.ระดับไดมอนด์สตาร์และสูงขึ้นไปทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 80 รหัส
มีคะแนน DLS รวม 100 คะแนน ดังนั้น 1 DLS = 10,000,000/100 = 100,000 บาท C จะได้รับโบนัสพูลไดมอนด์สตาร์ = 100,000 บาท เป็นต้น